top of page

Ochrona środowiska

 

W ramach obowiązków z zakresu Ochrony Środowiska oferuję Państwu następujące wsparcie:

OBSŁUGA REJESTRU BDO - Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami

 • Pomoc w ustaleniu czy Podmiot podlega pod rejestr BDO,

 • Zarządzanie kontem podmiotu w BDO,

  • sporządzanie formularzy rejestrowych,

  • sporządzanie formularzy aktualizacyjnych,

  • sporządzanie formularzy o wykreślenie Podmiotu z systemu BDO.

 • Prowadzenie Kart Ewidencji Odpadów,

 • Pomoc przy klasyfikacji Kodów Odpadów,

 • Wystawianie kart przekazania odpadów w systemie BDO,

 • Wykonywanie rocznych sprawozdań z zakresu ilości wytworzonych odpadów,

 • Wykonywanie rocznych sprawozdań z zakresu opłaty produktowej (opakowania z tworzyw, opakowania z papieru, opakowania z drewna, opakowania wielomateriałowe, torby foliowe,

 • Wykonywanie rocznych sprawozdań z zakresu opłaty recyklingowej,

 • Pośrednictwo w umowie z Organizacją Odzysku Opakowań.


 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 • Przygotowanie Opłaty za Korzystanie ze Środowiska tytułem wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza:

  • Samochody zarejestrowane na firmę,

  • Maszyny zarejestrowane na firmę: koparki, kosiarki, wózki widłowe,

  • Kotłownie opalane: paliwem gazowym, węglem, koksem, drewnem, peletem, olejem, eko-groszkiem, itp.

  • Urządzenia grzewcze, nagrzewnice, palniki,

  • Procesy produkcyjne prowadzone w wysokich temperaturach,

  • Lakiernie,

  • Stanowiska spawalnicze,

  • Hodowla drobiu, chów trzody chlewnej,

  • Składowanie odpadów.

 • Przygotowanie Sprawozdania o ilości wytwarzanych odpadów w danym roku kalendarzowym,

 • Przygotowanie Raportu KOBIZE – Krajowa Baza o Emisjach Gazów Cieplarnianych,

 • i innych substancji,

  • Sprawozdania z eksploatacji urządzeń – środki transportu,

  • Instalację do spalania paliw w sektorze energetycznym – kotłownie, agregaty prądotwórcze o mocy do 5MW,

  • Klimatyzacje stacjonarne, gdy wykazano ubytek czynnika chłodniczego.

 • Prowadzenie wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) – klimatyzacje o ilości czynnika chłodniczego powyżej 3kg substancji kontrolowanej.

POZWOLENIA

 • Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

bottom of page