top of page

Ochrona Pracy

 

 

W ramach obowiązków z zakresu Ochrony Pracy oferuję Państwu następujące wsparcie:

 

  • opracowanie oraz aktualizacja instrukcji stanowiskowych i instrukcji BHP,

  • opracowanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego,

  • badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowanie dokumentacji powypadkowej,

  • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

  • pomiary środowiska pracy (hałas, zapylenie, substancje chemiczne),

  • opracowanie wykazu stosowanych środków chemicznych na terenie zakładu - karty charakterystyki.

 

bottom of page