top of page

Szkolenia

 

 

W ramach obowiązków z zakresu BHP oferuję Państwu następujące wsparcie:

SZKOLENIA BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy art. 237:

§ 1 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Oferuję szkolenia Okresowe:

 • dla pracowników administracyjno-biurowych,

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,

 • dla nauczycieli i pracowników oświaty,

 • dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych.

 

Na Państwa prośbę mogę przeprowadzić także szkolenie w formie samokształcenia kierowanego dla pracowników administracyjnych i osób kierujących pracownikami.


 

Częstotliwość szkoleń okresowych BHP:

 • nie rzadziej niż raz na 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

 • nie rzadziej niż 1 raz w roku – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne;

 • nie rzadziej niż raz na 5 lat – dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami. W szczególności: kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób, wykonujących zadania tej służby,

 • nie rzadziej niż raz na 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych.

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Zapoznanie z funkcjonowaniem i obsługą Bazy Danych o odpadach (BDO),

 • Prowadzenie kart przekazania odpadów w BDO,

 • Prowadzenie kart ewidencji odpadów w BDO,

 • Sprawozdawczość w BDO,

 • Techniczne kwestie związane z BDO.

bottom of page